Blogs: Decorate your home
 Duurzaam Klein Huis Bouwen  thumbnail

Duurzaam Klein Huis Bouwen

Published Oct 07, 23
7 min read

Kievits, 28-04-2015Voor mijn werkplaats is al twee jaar geen woz vastgesteld. Eerder was dit wel het geval. Ik krijg dus al twee jaar geen aanslag. Bellen met de gemeente Amsterdam leverde het antwoord op dat de woz niet kon worden vastgesteld. Ik wil echter betalen omdat er anders misschien een nieuwe enorme naheffing komt.

Kievits,De vraag is waarom de WOZ-waarde niet kan worden vastgesteld. U kunt vragen of een gemeentelijk taxateur langskomt om de waarde vast te stellen. Met vriendelijke groeten,Zeemeeuw Marieke, 15-04-2015Dag, Per abuis heb ik het bezwaar tegen de woz-beschikking 5 dagen te laat ingediend. In hoeverre heeft dit invloed? Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Daarbij kan het nog verschil maken of ook de datum in uw bezwaarschrift vijf dagen te laat was of dat het bezwaar vijf dagen na sluitingstijd van de zes weken termijn bij de gemeentelijke Belastingdienst binnen kwam. Met vriendelijke groeten,Zeemeeuw Peter, 01-04-2015Ik heb een WOZ aanslag op mijn huis die 25% lager is dan het jaar daarvoor.

(goede onderhandeling)Waar ik me nu zorgen over maak is dat als ik zelf weer dit huis wil verkopen dat ik dan een hele rare verhouding van vraagprijs en WOZ krijg. Is het niet slim om bezwaar te maken tegen de nieuwe WOZ? Moet dit direct of kan dit ook na 3-5 jaar als ik het huis echt ga verkopen? Dan kan ik nog wel een paar jaartjes profiteren van lage belastingen.

Bij verkoop kan een koper naar de lagere WOZ-waarde kijken, maar u kunt dan ook aangeven dat die waarde natuurlijk te laag was maar u het zo hebt gelaten omdat dat weer belastinggeld scheelt. Een koper kan altijd zelf een taxateur inschakelen. Met vriendelijke groeten,Zeemeeuw Joannes, 06-03-2015Wat te doen als de gemeente de OZB met meer dan 3,4 %! heeft verhoogt (voorbeeldbrief OZB?) het betreft een eigen vrijstaande woning met WOZ waarde van 160.

Reactie infoteur, 07-07-2020Beste Johannes,De hoogte van de OZB is een gemeentelijk besluit. Daarvoor kunt u het beste de gemeenteraad en politici aanspreken (gemeente en landelijk). De WOZ waarde is een schatting die wel vrij eenvoudig en persoonlijk aangevochten kan worden. Met vriendelijke groeten,Zeemeeuw Cadet, 15-02-2015Mijn WOZ waarde is in de afgelopen 5 jaar met 16.

000 naar 63. 000.Ik heb het 5 jaar geleden gekocht voor 79. 000 en wil het nu verkopen maar de makelaar zegt dat ik het nu gezien de WOZ waarde maar rond de 63. 000 kan verkopen waardoor ik met een behoorlijke restschuld blijf zitten. Klopt dit verhaal? Zo ja dan snap ik waarvoor zoveel mensen er in de problemen komen bij verkoop.

Reactie infoteur, 07-07-2020Beste Cadet,Dat hangt er helemaal vanaf of de WOZ-waarde een realistische waarde weergeeft. Een koper kan de WOZ-waarde opvragen en zo een indruk krijgen van de waarde van de woning. Als de WOZ-waarde te laag is ingeschat, denken ook potentiële kopers aan een te lage waarde (beeldvorming). U mag natuurlijk gewoon de prijs vragen die u passend vindt.

Die rekenmethode en de logica snap ik nog steeds niet. Meest logische lijkt mij nog steeds dat je het percentage berekend op basis van de werkelijke waarde van het pand en niet op basis van de beschikking, maar dat zal dan toch wel zo zijn. Met de gemeente is hier met geen redelijkheid over te praten.

U schrijft wel als de gemeente dit had kunnen weten. Ik citeer:"Als de gemeente kon weten dat de waarde onjuist was, is sprake van ambtelijk verzuim en ligt een correctie van de waarde voor de hand. Op deze manier kan een gemeente achteraf een WOZ-waarde ook hoger vaststellen dan in een eerdere beschikking.

Sloopverzoek etc. Er is diverse malen gewezen op de slechte staat en in 2005 is de WOZ waarden herzien na bezwaar. Is het een sterk punt om hier op in te spelen. Dus dat de gemeente had kunnen en moeten weten dat ze het pand anders hadden moeten beoordelen. Dit kan de rechter toch wel afdwingen?-Men heeft nu nieuwe waardes toegekend na bezwaar en een hoorzitting.

Kunnen ze nog eens bezwaar maken tegen deze waardebepalingen (zoals gezegd vermoeden ze vuil spel en vinden ze de waardes nog te hoog)? Vervolgvraag. De rechter splitst alle jaren in afzonderlijke dossiers terwijl het telkens over hetzelfde gaat alleen een ander bedrag. Ik ben bang dat ze dit in het vervolg ook doen en alleen die jaren die boven de 20% uitkomen toekennen, terwijl de reeks met verkeerde schattingen eigenlijk als 1 fout gezien moet worden (mijn visie).

Helaas voor u is het zo geregeld dat de beschikking uitgangspunt is en elke wijziging ten opzichte van die beschikking wordt bekeken, ook het verschil in waarde. 2. Met opzet noemde ik de reden van ambtelijk verzuim ook, omdat je je kunt afvragen of de gemeente niet tegen beter weten in heeft gehandeld.

Maar voor u is de gemeente één loket. 3. Waarom vraagt u de rechter niet om een onafhankelijk taxateur, bijvoorbeeld omdat de waarde al zoveel jaren fout wordt ingeschat en toevallig net zo dat de 20% niet gehaald wordt? Met vriendelijke groeten,Zeemeeuw Rene, 22-07-2013Hallo,Een beetje dringende vraag. Mijn ouder hebben jarenlang te hoge WOZ aanslagen gehad.

Het verweer van de BWB is dat mijn ouders te laat bezwaar hebben gemaakt en dat de omstandigheden niet bijzonder genoeg zijn om een uitzonderingsmaatregel in werking te stellen, welke behelst dat dit tot 5 jaar terug hersteld kan worden. Mijn ouders lopen zorgtoeslag en alles mis door deze te hoge WOZ waardes.

Te lang verhaal. Mijn vraag gaat concreet over wat anders namelijk:1 Men heeft nu alles opnieuw bekeken en nieuwe waardes voor de 2 panden toegekend voor de laatste 5/6 jaar. Alle jaren zijn de waardes naar beneden bijgesteld. Men geeft dus toe dat ze al die jaren de WOZ waardes stelselmatig verkeerd hebben beoordeeld.

Waarom dien je dan nog bezwaar in. Je mag er dan toch wel vanuit gaan dat dit nooit zo snel en zo scheef weer gaat. Mijn ouders kost dit letterlijk heel veel. hun verweer is echter dat hun fout minder erg is dan mijn ouders fout, namelijk niet op tijd schriftelijk bezwaar maken.

Die zijn nog te hoog, maar wat doe je daaraan, mijn ouder zijn bereid deze te accepteren als ze doorberekend worden maar vermoeden vuil spel. Klopt het namelijk dat als deze waardes 20% afwijken van de werkelijke waarden men soweiso verplicht is deze te herstellen? Voor 2 jaar was dit in mijn ogen het geval namelijk.

De exacte bedragen weet ik niet meer, maar die waren bijvoorbeeld:De schatting was 185000 en na herziening zeggen ze nu dat ze fout zaten en het eigenlijk 150. 000 had moeten zijn. Dan reken ik als volgt. De werkelijke waarde is dus eigenlijk 150. 000, dat moet dus het indexcijfer zijn.

000 en dus 23,3% TE HOOG. Met andere woorden men zit boven de 20% verschil en moet dit volgens de wet aanpassen. Nee zegt men, je moet uitgaan van de verkeerde schatting 185. 000. Dit was 35. 000 te hoog en 35000 is 18,9% verschil. Ik kan niet snappen dat die rekenmethode zo krom is dus klopt dit.

Maar kortom over de afgelopen 5 jaar zijn de WOZ waardes voor 2 panden dus 10 schattingen stelselmatig te hoog, dus 10 keer te hoog en telkens omdat vanuit de vorige WOZ waarde de nieuwe waarde weer bepaald wordt. Dit ontkent men dat het principe zo werkt maar zo gaat het wel anders is het niet 2 keer 5 jaar te hoog beoordeeld.

Als nu zo duidelijk voor de laatste 5 jaar men zulke grove fouten hebben gemaakt en volgens hun kromme rekenmethode de percentage toch net onder de 20% uitkomen, is er dan nog een mogelijkheid om bij de rechtbank toch deze herziening voor elkaar te krijgen. MVG René Reactie infoteur, 07-07-2020Hallo René,1.

In andere gevallen geldt de bezwaartermijn van zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking. 2. Bij een waarde van 185. 000 is dat een afwijking van minimaal 37. 000 euro. Uitgangspunt is immers de waarde uit de beschikking. 3. Als de gemeente kon weten dat de waarde onjuist was, is sprake van ambtelijk verzuim en ligt een correctie van de waarde voor de hand.

Latest Posts

Druklaag Op Welfsels

Published Mar 28, 24
8 min read

Technische Brochure Wx

Published Mar 19, 24
7 min read

Best Real Estate Agent Near Me

Published Mar 03, 24
7 min read